Belangrijke mededelingen over contributie en dienstverlening

Dienstverlening levert een aanzienlijk deel van onze inkomsten op waardoor we de contributie laag kunnen houden.
Onze laatste contributie verhoging was in 2010!

Elk lid dient zich 1 maal per jaar in te zetten als EHBO’er bij een evenement. (telt mee als 1 vervolgles)

Deze methode is vergelijkbaar met bijv. de bardienst bij een tennis of voetbal vereniging.
Vooraf wordt tijdens de facturering van de contributie €25,00 in rekening gebracht(Dit om later betalingsproblemen te voorkomen).
Bij leden die zich in het contributiejaar als EHBO’er hebben ingezet bij een evenement wordt deze € 25,00 verrekend met de facturering van de contributie van het jaar er op.

Eerste jaar lidmaatschap

Voorbeeld contributie 2021:
€40,00(contributie 2021)
€25,00(voorschot dienstverlening 2021)
€65,00 Totaal 2021

Opvolgende jaren(wel ingezet bij een dienstverlening)

Voorbeeld contributie 2022:
€40,00 contributie 2022
€25,00 (voorschot dienstverlening 2022)
- €25,00(retour bij dienstverlening in 2021) 
€40,00 Totaal 2022

Voor leden die wel dienstverlening hebben verricht in het voorgaande jaar wordt het totaal dus €40,00. 
Voor leden die géén dienstverlening hebben verricht in het voorgaande jaar wordt het totaal dus €65,00.