PRIVACYBELEID VAN EHBO VERENIGING UDEN

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die EHBO Vereniging Uden verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van EHBO Vereniging Uden of om een andere reden persoonsgegevens aan EHBO Vereniging Uden verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
EHBO Vereniging Uden. ST. Eloy 29, 5402VT, Uden.
Het secretariaat, welke verantwoordelijk is voor het beheer van de persoonsgegevens, is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


2. WELKE GEGEVENS VERWERKT EHBO VERENIGING UDEN EN VOOR WELK DOEL
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) Diplomanummer
2.2 EHBO Vereniging Uden verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van EHBO Vereniging Uden
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met EHBO Vereniging Uden en je te informeren over de ontwikkelingen van EHBO Vereniging Uden

2.4 E-MAIL BERICHTGEVING (OPT-OUT):
EHBO Vereniging Uden gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren middels een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van EHBO Vereniging Uden.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. BEWAARTERMIJNEN
EHBO Vereniging Uden verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft EHBO Vereniging Uden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt EHBO Vereniging Uden gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.


5. INZAGERECHT, VERWIJDERING EN VRAGEN KLACHTEN
5.1 Via het secretariaat van EHBO Vereniging Uden kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EHBO Vereniging Uden zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop EHBO Vereniging Uden je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


6. WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ehbo-uden.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.