Start EHBO lessen voorlopig uitgesteld!

 

Er zal voolopig nog niet gestart worden met de EHBO vervolg lessen. Onze leden sturen we een persoonlijk bericht zodra we het voornemen hebben om te starten.
Ook voor ons gelden de diverse regels als gevolg van het corona virus zodat ook wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waardoor we de kans op een verder uitbraak zoveel mogelijk proberen te voorkomen.
 

Zodra we weer starten dan worden de onderstaaande regels toegepast.
Om alles in goede banen te leiden gaan we hier als volgt mee om:
Aanmelding voor alle vervolg lessen is verplicht. Onze website is zo ingericht dat online aanmelden mogelijk is 2 weken voor de start van de vervolgles. Op onze website staat uitgelegd op welke manier jij je aan kunt melden en wat je kunt doen indien je vragen hebt of tegen problemen aan loopt.
Het aanmelden voor reanimatie/AED kan enkel telefonisch zoals voorheen. Dit staat tevens vermeld bij de les.
Ook binnen onze EHBO ruimte zijn er een aantal regels die gevolgd moeten worden.
Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
De Handen dienen gedesinfecteerd te worden voor binnenkomst van de EHBO ruimte en dient er een vragenlijst ingevuld te worden. De zogeheten gezondheidscheck.
Een bestuurslid zal je een plaatst toewijzen en het kader lid zal je van verdere informatie voorzien over de manier waarop de les gegeven wordt. 
De tafels met stoelen staan dusdanig opgesteld dat het houden van een onderlinge 1,5 meter afstand zoveel mogelijk geborgd is. Koffie, thee en frisdank zal worden geserveerd.
Wij zorgen voor diverse desinfectie en hulpmiddelen.
 
We willen dat iedereen op een veilige manier deel kan nemen aan deze vervolg lessen.
Mocht je vragen of opmerkingen of suggesties hebben laat het ons dan weten.

Contributie en Dienstverlening:

 

Dienstverlening levert een aanzienlijk deel van onze inkomsten op waardoor we de contributie laag kunnen houden.

Elk lid dient zich 1 maal per jaar in te zetten als EHBO’er bij een evenement. (telt mee als 1 vervolgles)

Deze methode is vergelijkbaar met bijv. de bardienst bij een tennis of voetbal vereniging.
Vooraf wordt tijdens de facturering van de contributie €25,00 in rekening gebracht(Dit om later betalingsproblemen te voorkomen).
Bij leden die zich in het contributiejaar als EHBO’er hebben ingezet bij een evenement wordt deze € 25,00 verrekend met de facturering van de contributie van het jaar er op.

Voorbeeld contributie 2019:
€40,00(contributie 2019)
€25,00(voorschot dienstverlening 2020)
€65,00 Totaal 2019

Voorbeeld contributie 2020:
€40,00 contributie 2020
€25,00 (voorschot dienstverlening 2020)
- €25,00(retour bij dienstverlening in 2019) 

€40,00 Totaal 2020

Voor leden die een dienstverlening hebben verricht wordt het totaal dus €40,00. 
Voor leden die géén dienstverlening hebben verricht wordt het totaal dus €65,00.

 

Aantal jaarlijks te volgen lessen:

5 vervolglessen+1 verbandleer+1 reanimatie/AED per jaar. Tevens dient men 1 vervolgles te volgen van elke in het bezit zijnde module.

Leden welke niet aan voldoende vervolglessen kunnen deelnemen dienen een competentie toets af te leggen.
Zij dienen dit zelf vroegtijdig aan te geven bij het bestuur.

In Case of Emergency (ICE) in je GSM

 

 

ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel te zetten die hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is en er niet met het slachtoffer gecommuniceerd kan worden.

 

 

 

Zie voor meer informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency

Het Oranje Kruis heeft ons laten weten dat: "Alle gediplomeerde eerste hulpverleners in het bezit dienen te komen/zijn van een aantekening 'AED-bediener' om per 1 oktober 2011 de geldigheid van het Diploma Eerste Hulp te behouden."
Alle cursussen welke vanaf nu starten zijn inclusief AED

Als u nog niet in het bezit bent van deze aantekening, dan kunt u zich opgeven voor de AED cursus.
Het is nu nog niet bekend wanneer deze gepland wordt.

Heeft u wel een AED-certificaat, maar deze niet binnen onze vereniging behaald? Stuurt u dan een kopie van uw certificaat naar het secretariaat, dan zorgen wij voor de registratie bij het Oranje Kruis.

GEBRUIK JIJ AL DE HELP! APP???

Veel personen kennen deze applicatie reeds maar er zijn nog diverse personen die niet bekend zijn met de applicatie HELP!

HELP! is een app welke beschikbaar is voor Andoid en IOS(ipad, iphone).

De HELP!-app stelt slachtoffers van een misdrijf of mensen die acuut hulp nodig hebben in staat hun omgeving te alarmeren. De tien dichtstbijzijnde mensen die deze app op een iPhone of Android-smartphone hebben geïnstalleerd, krijgen deze noodkreet binnen. Ze zien direct waar en hoe ze kunnen helpen.

Voor meer informatie kun je terecht op de HELP! website