Belangrijke mededelingen

Contributie en Dienstverlening:

Elk lid is verplicht zich 1 maal per jaar in te zetten als EHBO’er bij een evenement. (Deze wordt tevens als 1 vervolgles genoteerd.)
Vooraf wordt tijdens de facturering van de contributie €25,00 in rekening gebracht(Dit om later betalingsproblemen te voorkomen).
Bij leden die zich in het contributiejaar als EHBO’er hebben ingezet bij een evenement wordt deze € 25,00 verrekend met de facturering van de contributie van het jaar er op.

Voorbeeld contributie 2014:
€40,00(contributie 2014)
€25,00(voorschot dienstverlening 2014)
€65,00 Totaal 2014

Voorbeeld contributie 2015:
€40,00 contributie 2015
€25,00 (voorschot dienstverlening 2015)
- €25,00(retour bij dienstverlening in 2014) 

€40,00 Totaal 2015

Voor leden die een dienstverlening hebben verricht wordt het totaal dus €40,00. 
Voor leden die géén dienstverlening hebben verricht wordt het totaal dus €65,00.

Aantal jaarlijks te volgen lessen:

5 vervolglessen+1 verbandleer+1 reanimatie/AED per jaar. Tevens dient men 1 vervolgles te volgen van elke in het bezit zijnde module.

Leden welke niet aan voldoende vervolglessen kunnen deelnemen dienen een competentie toets af te leggen.
Zij dienen dit zelf vroegtijdig aan te geven bij het bestuur.

ICE in je telefoon

In Case of Emergency (ICE) in je GSM

 

 

ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel te zetten die hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt. Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is en er niet met het slachtoffer gecommuniceerd kan worden.

 

 

 

Zie voor meer informatie http://nl.wikipedia.org/wiki/In_case_of_emergency

AED module verplicht

Het Oranje Kruis heeft ons laten weten dat: "Alle gediplomeerde eerste hulpverleners in het bezit dienen te komen/zijn van een aantekening 'AED-bediener' om per 1 oktober 2011 de geldigheid van het Diploma Eerste Hulp te behouden."
Alle cursussen welke vanaf nu starten zijn inclusief AED

Als u nog niet in het bezit bent van deze aantekening, dan kunt u zich opgeven voor de AED cursus.
Het is nu nog niet bekend wanneer deze gepland wordt.

Heeft u wel een AED-certificaat, maar deze niet binnen onze vereniging behaald? Stuurt u dan een kopie van uw certificaat naar het secretariaat, dan zorgen wij voor de registratie bij het Oranje Kruis.

Bestuursleden gezocht.(en gevonden)

Het bestuur van EHBO vereniging Uden is op zoek naar vrijwillligers die zich in willen zetten voor het coördineren van de dienstverlening rondom evenementen.UPDATE: Tijdens onze jaarvergadering hebben 3 personen aangegeven interesse te hebben.

Tijdens diverse evenementen staan vrijwillige EHBO'ers te "posten" om in het geval het nodig is hulp te verlenen.
De meeste evenementen verlopen rustig zonder 1 enkel incident maar er zijn ook evenementen waar eerste hulp toch zeer noodzakelijk is.

Voor het coördineren van dit alles zijn we op zoek naar één of meerdere personen.

Deze persoon of personen zijn het eerste aanspreekpunt voor de organisatoren van deze evenementen.
Het is mogelijk om via onze website alle leden op de hoogte te stellen van dit evenement maar ook het persoonlijk benaderen van leden behoord tot de taken.
Ongeveer 1 x in de 6 weken is er een bestuursvergadering waar de diverse zaken besproken worden.

Heb je interesse in deze bestuursfunctie neem dan contact op met onze voorzitter Gerard Hoevenaars.

Geslaagden EHBO beginners cursus "september 2009"

Op 23 december 2009 is het examen afgenomen van 7 van onze cursisten.
Alle deelnemers zijn geslaagd en zijn dus nu in het bezit van het officiele diploma van "Het Oranje Kruis".
Zij hebben zich hierbij tevens gekwalificeerd als AED bediener.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat!!

Geslaagden:

Willy  Hoskens
ilona de Klein - van Haaren
Simone van der Meyden
Doris  Rolfes
Bob  Fleskens
Paul  Engels
Arvid  Waldrich