Examen basis cursus van 11 december

Op zaterdag 11 december hebben onze 8 cursisten en 1 persoon van een andere EHBO Vereniging deelgenomen aan het examen.

2 examinatoren nemen het echte examen af. Dat zijn vaak beide instructeurs EHBO. Jouw eigen instructeur kan niet examinator zijn tijdens jouw cursus. De examinatoren hebben een training gevolgd om examens af te nemen en worden af en toe gecontroleerd door een consulent van het Oranje Kruis.
Het examen bestaat uit 2 sessies van 15 minuten. 1 sessie richt zich op reanimatie en AED en bij de andere sessie wordt het onderdeel verbanleer behandeld welke begeleid wordt door een LOTUS slachtoffer.
Bijna alle cursisten zijn geslaagd. 1 persoon heeft nog wat bijscholing nodig en zal ze begin volgend jaar een herexamen moeten doen. Update: Na wat extra bijscholing is ook de laatste cursist geslaagd na het doen van een herexamen.

We willen alle geslaagde personen van harte feliciteren met het behaalde resultaat.
Tevens willen we het kaderlid Theo Timmers en de lotusslachtoffers bedanken voor hun inzet tijdens deze cursus.