Contributie en Dienstverlening:

 

Dienstverlening levert een aanzienlijk deel van onze inkomsten op waardoor we de contributie laag kunnen houden.

Elk lid dient zich 1 maal per jaar in te zetten als EHBO’er bij een evenement. (telt mee als 1 vervolgles)

Deze methode is vergelijkbaar met bijv. de bardienst bij een tennis of voetbal vereniging.
Vooraf wordt tijdens de facturering van de contributie €25,00 in rekening gebracht(Dit om later betalingsproblemen te voorkomen).
Bij leden die zich in het contributiejaar als EHBO’er hebben ingezet bij een evenement wordt deze € 25,00 verrekend met de facturering van de contributie van het jaar er op.

Voorbeeld contributie 2019:
€40,00(contributie 2019)
€25,00(voorschot dienstverlening 2020)
€65,00 Totaal 2019

Voorbeeld contributie 2020:
€40,00 contributie 2020
€25,00 (voorschot dienstverlening 2020)
- €25,00(retour bij dienstverlening in 2019) 

€40,00 Totaal 2020

Voor leden die een dienstverlening hebben verricht wordt het totaal dus €40,00. 
Voor leden die géén dienstverlening hebben verricht wordt het totaal dus €65,00.

 

Aantal jaarlijks te volgen lessen:

5 vervolglessen+1 verbandleer+1 reanimatie/AED per jaar. Tevens dient men 1 vervolgles te volgen van elke in het bezit zijnde module.

Leden welke niet aan voldoende vervolglessen kunnen deelnemen dienen een competentie toets af te leggen.
Zij dienen dit zelf vroegtijdig aan te geven bij het bestuur.